Castells, Manuel – Mireia Fernández-Ardèvol – Jack Linchuan Qiu – Araba Sey,
Mobile Communication and Society: A Global Perspective,
Cambridge, MA: The MIT Press, 2007.Manuel Castells és három társszerzőjének munkája, a Mobilkommunikáció és társadalom: Globális perspektíva 2006 késő őszén jelent meg. A könyv egészen kitűnő – a témáról eddig megjelent leg­alaposabb és legátfogóbb elemzés, hatalmas szakirodalomra támaszkodik (így A 21. SZÁZAD KOM­MUNIKÁCIÓJA projekt keretében készült több tanulmányra is). Castells nevét az olvasó a háromkötetes Az információ kora (1996–1998) szerzőjeként ismerheti – a trilógia első kötete magyarul is megjelent (A hálózati társadalom kialakulása, Budapest: Gondolat-Infonia, 2005). Ám szemben a trilógiát átható pesszimizmussal, miszerint az új évszázad küszöbén az uralkodó infokommunikációs technológia – az internet – a globalizáció meghatározó közegeként a szegényeket csak szegényebbé, míg a gazdagokat még gazdagabbá teszi s szétesett, erőszakos, anarchikus és zömében nyomorúságos világot hoz létre (vö. Nyíri Kristóf: "Castells, The Information Age"), a most megjelent könyvben a mobilkommunikáció valósággal megdicsőül. A mobilkommunikáció a fiatalok új kultúráját, idő és tér új, személyreszabott világát, új multimodális érintkezést, az elmaradott világ fel­gyorsuló gazdasági fej­lődését, a részvételi politika új módozatait teszi lehetővé. [NyK]

Konklúzió: A mobil információs társadalom               A kötet tartalomjegyzéke