A T-Mobile Magyarország Távközlési Rt. támogatásával ezen az oldalon a mobil információs társadalom témájára vonatkozó szakirodalmat teszünk közzé. Mindenekelőtt a felsőoktatásban résztvevők számára szeretnénk segítséget nyújtani. Itt is felhívjuk a figyelmet azokra a magyar, angol és német nyelvű tanulmánykötetekre, amelyeket A 21. SZÁZAD KOMMUNIKÁCIÓJA projekt keretében jelentettünk meg. A magyar kötetek anyaga online teljes mértékben, az angol és német köteteké részben férhető hozzá. Szervezett felsőfokú képzésben résztvevők részére, külön kérésre, az online nem hozzáférhető fejezeteket is megküldjük. Felvilágosítás: Nyíri Kristóf knyiri@t-email.hu.

Más bibliográfiák:
Nalini P. Kotamraju's Running Bibliography on Mobile Phones /SMS/ Instant Messaging

Újságok, periodikák:
• The Economist (2003. máj. 31.): Menj arrébb, 3G: itt jön 4G.
• The New York Times (2002. júl. 5.): "Now That Ringing Cellphone May Be a Telemarketer's Call"

Mobil hírek:
Mobile Streams
Telephony

Könyvek:
• Agar, Jon, Constant Touch: A Global History of the Mobile Phone (Duxford: Icon Books, 2003).
Barabási Albert-László, Linked: The New Science of Networks (Cambridge, MA: Perseus Publishing, 2002). – Magyar kiadás: Behálózva – A hálózatok új tudománya (Magyar Könyvklub, 2003).
• Brown, Barry - Nicola Green - Richard Harper (szerk.), Wireless World: Social and Interactional Aspects of the Mobile Age (London: Springer, 2002).
• Casson, Herbert N., The History of the Telephone (Chicago: A. C. McClurg, 1910).
• Castells, Manuel, szerk., High Technology, Space, and Society (Beverly Hills, CA: Sage, 1985).
• Castells, Manuel, The Information Age: Economy, Society and Culture (1-3. köt., Oxford: Blackwell, 1996-98).
• Castells, Manuel, Mobile Communication and Society (2007).
• Ferraris, Maurizio, Dove sei? Ontologia del telefonino (Milano: TascabiliBompiani, 2005).
• Fischer, Claude S., America Calling: A Social History of the Telephone to 1940 (Berkeley: University of California Press, 1994).
• Fortunati, Leopoldina - James E. Katz - Raimonda Riccini, Mediating the Human Body: Technology, Communication, and Fashion (Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2003).
• Glotz, Peter – Stefan Bertschi – Chris Locke, szerk., Thumb Culture: The Meaning of Mobile Phones for Society (Bielefeld: transcript Verlag, 2005). Német kiadás: Daumenkultur: Das Mobiltelefon in der Gesellschaft (Bielefeld: transcript Verlag, 2006).
• Gow, Gordon A. – Richard K. Smith, Mobile and Wireless Communications: An Introduction (Maidenhead: Open University Press, 2006).
• Haddon, Leslie, Information and Communication Technologies in Everyday Life: A Concise Introduction and Research Guide (Oxford: Berg, 2004)
• Hopper, Robert, Telephone Conversation (Bloomington, IN: University of Indiana Press, 1992).
• Horst, Heather A. – Daniel Miller, The Cell Phone: An Anthropology of Communication (Oxford: Berg, 2006).
• Johnson, Steven, Interface Culture: How New Technology Transforms the Way We Create and Communicate (San Francisco: HarperCollins, 1997).
• Katz, James E., Connections: Social and Cultural Studies of the Telephone in American Life (New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1999).
• Katz, James E. - Mark Aakhus, szerk., Perpetual Contact: Mobile Communication, Private Talk, Public Performance (Cambridge: Cambridge University Press, 2002).
• Katz, James E., szerk., Machines that Become Us: The Social Context of Personal Communication Technology (New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2003).
• Katz, James E. - Ronald E. Rice, szerk., Social Consequences of Internet Use (Cambridge, MA: MIT Press, 2002).
• Katz, James E., Magic in the Air: Mobile Communication and the Transformation of Social Life (New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2006).
• Kopomaa, T., The City in Your Pocket: Birth of the Mobile Information Society (Helsinki: University Press Finland, 2000).
• Koskinen, Ilpo - Esko Kurvinen - Turo-Kimmo Lehtonen, Mobile Image (Helsinki: IT Press, 2002).
• Levinson, Paul, Cellphone (New York: Palgrave Macmillan, 2004).
• Ling, Rich, The Mobile Connection: The Cell Phone's Impact on Society (Amsterdam: Elsevier, 2004).
• Marvin, Carolyn, When Old Technologies Were New: Thinking About Electric Communication in the Late Nineteenth Century (New York: Oxford University Press, 1988)
• Massey, Doreen – P. Jess, szerk., A Place in the World? Culture, Places and Globalization (Oxford: Oxford University Press, 1995).
• Münker, Stefan - Alexander Roesler, szerk., Telefonbuch: Beiträge zu einer Kulturgeschichte des Telefons (Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2000).
• Pool, Ithiel de Sola (szerk.), The Social Impact of the Telephone (Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1977).
• Sassen, Saskia, Globalization and Its Discontents: Essays on the New Mobility of People and Money (New York: The New Press, 1998).
• Rheingold, Howard, Smart Mobs: The Next Social Revolution (2002).

Tanulmányok:
• Castells, Manuel, "Crisis, Planning, and the Quality of Life: Managing the New Historical Relationships between Space and Society" (Society and Space, 1983).
• Fleissner, Peter, " Von der Stammesgemeinschaft zur Globalgesellschaft - und zurück?" - A WIENER AKADEMIE FÜR ZU­KUNFTS­FRAGEN 1999. januárjára szervezett Internet und Öffentlichkeit (Civil Society) c. konferenciája alkalmából készült előadás.
• Fox, Kate, " Evolution, Alienation and Gossip: The role of mobile telecommunications in the 21st century".
• Höflich, Joachim - Patrick Rössler, " Email für das Handy: SMS-Nutzung durch Jugendliche", 2001.
• Höflich, Joachim, " Das Handy als 'persönliches Medium'", 2001.
• Hrachovec, Herbert, "Überirdische Telekommunikation" (.copy 03, 2001. november. A lapot a Telekom Austria AG adja ki).
• Massey, Doreen, "A Global Sense of Place" (Marxism Today, 1991. június).
• Meyrowitz, Joshua, "Shifting Worlds of Strangers: Medium Theory and Changes in 'Them' Versus 'Us'" (Sociological Inquiry, 67. évf., 1. sz., 1997. febr.).
• Rafael, Vicente, "The Cell Phone and the Crowd: Messianic Politics in the Contemporary Philippines" (work in progress)
• Sørensen, Carsten, "Don't call us, we'll call you" (LSE Magazine, 2001. nyár)
• Weinberger, David, " In Your Interface" (Wired, 1995. szept.) - Tognazzini, az Apple interfész egykori tervezője a mobil jövőről beszél...
• Wellman, Barry, "Physical Place and CyberPlace: The Rise of Personalized Networking".
• Winner, Langdon, " Whatever Happened to the Electronic Cottage?", Tech Knowledge Review (2001).