Katz, James E. – Mark Aakhus, szerk.,
Perpetual Contact: Mobile Communication, Private Talk, Public Performance,
Cambridge: Cambridge University Press, 2002.A kötet fejezeteit alkotó tanulmányok első változatukban azon a workshop-on hangzottak el, amelyet 1999. decemberében rendezett a Rutgers Egyetem (New Brunswick, NJ) Kommunikációelméleti Tanszéke.

Fő gondolatok:
Az Állandó kapcsolat: mobil kommunikáció, magánbeszéd, nyilvános előadás című, igen jelentős elméleti előrelépést jelentő kötet egyfelől nemzeti-kulturális esettanulmányokat és nemzetek-közötti összehasonlításokat, másfelől elvontabb társadalomtudományos-filozófikus elemzéseket tartalmaz. Előbbiek arra mutatnak, hogy noha a különböző nemzeti – érintkezési és beszélgetési – kultúrákat a celluláris telefon megjelenését megelőzően akár diametrálisan eltérő sajátosságok is jellemezhetik, a mobil telefónia elterjedésével többé-kevésbé mindenütt hasonló kommunikációs mintázatok alakulnak ki. Az elvontabb elemzések fényében ez a jelenség azonban nem annyira az adott technológia formáló hatalmát bizonyítja, hanem sokkal inkább azt, hogy a vonatkozó kulturális különbségek másodlagosak, mögöttük mélyebb emberi egyöntetűség – az állandó kapcsolat igénye – húzódik meg.

Részletes ismertetés