Economist"Press the flesh, not the keyboard" (2002. aug. 24.)

A fizikai jelenlét, a személyes találkozások jelentosége az üzleti életben az elektronikus hálózatok korában sem csökken. "Face-to-face communications" felcímű cikk megállapítja: "One of the mysteries of the wired (and wireless) world is that proximity still counts." Számítanak a véletlen és kötetlen munkahelyi beszélgetések, számítanak a cég munkatársai számára rendezett összejövetelek, számít a világvárosi helyszín kapcsolatokat-katalizáló hatása... Az internet csak a személyes találkozások rendszeres hátterét feltételezve jelent kielégítő kommunikációs csatornát: "in a global business with different national thresholds for irony and humour, and with English widely spoken as a second language, the Internet can breed misunderstandings if not backed up with regular meetings". – Az Economist e cikkének üzenete roppant megszívlelendő, ám a felismerés korántsem új. A "21. század kommunikációja" kutatások keretében már 2001-ben utaltunk a vonatkozó – többévtizedes – irodalomra.

vissza