< A 21. század kommunikációja


Mobil információs társadalom: Tanulmányok
[The Mobile Information Society: Essays]
szerk. Nyíri Kristóf, Budapest: MTA Filozófiai Kutatóintézete, 2001.Nyíri Kristóf: Bevezetés
Gedeon Péter: A mobil információs technológia hatása a gazdaságra
Karácsony András: A politikai kommunikáció transzformációja
Heller Mária: Új kommunikációs helyzetek és szükségletek: A hierarchikus nyilvánosságok kialakulása
Mester Béla: Dokumentumok az akusztikus térben: Szöveg és beszéd mobiltelefonon át
Ferencz Sándor: A mobil informatikai eszközök hatása információs habitusunkra
Pléh Csaba: A kognitív architektúra módosulásai és a mai információtechnológia
Csépe Valéria: Kognitív fejlődés és mobil információs társadalom
Sándor Klára: Mobiltársadalom és nyelvhasználat: valami új vagy újra a régi?
Kondor Zsuzsanna: Filozófia, tudás, kommunikáció
Laki János – Palló Gábor: A tudományos kommunikáció átalakulása
Fekete László: Ember, gép, kommunikáció: Néhány évvel a kommunikációs eszközök konvergenciája előtt
A tanulmányok szerzői

Zusammenfassungen

Summaries