Barry Brown – Nicola Green – Richard Harper (szerk.),
Wireless World: Social and Interactional Aspects of the Mobile Age,
London: Springer, 2002.Eric Laurier: "The Region as a Socio-Technical Accomplishment of Mobile Workers"

Laurier a "mobil iroda" társadalmi konstrukcióját mutatja be. Az iroda egyrészt fizikai hely, a mobil munkás esetében jelesül az autó, amelyet vezetve munkanapja tetemes részét tölti, valamint persze a cég központjában és telephelyein található helyiségek – dolgozószobák, cafeteriák és folyosók; másrészt társas interakciókban keletkező kommunikációs tér. Az iroda a személyes találkozások sűrűsödési pontja – Laurier ebben az összefüggésben Boden és Molotch "közelségkényszer" fogalmára utal16, arra, hogy pusztán az elektronikus kommunikáció nem biztosítja az információcserének azt a gazdagságát és sikerességét, amely a tervezett vagy spontán intenzív face-to-face együttlétek nyomán adódik. A mobil iroda: térben mozgó eszközegyüttes, ugyanakkor azonban kapcsolatok együttese is, amelyek felépítése és karbantartása nemcsak elektronikus kommunikációs technikákat, de a személyes jelenlét hiányát áthidalni képes sajátos emberi kommunikációs technikákat is feltételez.

   16. D. Boden és H.L. Molotch, "The Compulsion of Proximity", az R. Friedland és D. Boden által szerkesztett NowHere: Space, Time and Modernity c. kötetben (Berkeley, CA: University of California Press, 1994).