Barry Brown – Nicola Green – Richard Harper (szerk.),
Wireless World: Social and Interactional Aspects of the Mobile Age,
London: Springer, 2002.Diana Gant – Sara Kiesler: "Blurring the Boundaries: Cell Phones, Mobility, and the Line between Work and Personal Life"

A mobil munkások életében (s egyre inkább mindnyájan mobil munkásokká leszünk) a munkaidő és a "szabadidő" – a társadalmi életre, a családra, a magánéletre szánt idő – fokozatosan összekeveredik, mint ahogyan egybefolyik a magánszfére és a közszféra is.22
Az ebben a fejezetben ismertetett kutatás egyik – a kutatást végzők számára éppenséggel váratlan – eredménye: a telefonösszeköttetés mobilitása folytán növekszik a személyes találkozások száma, mivel ezek könnyebben megszervezhetőkké válnak.

   22. "Up until the beginning of the twentieth century, most people worked in close proximity to the places they worked – on farms, above stores and cafés, in back rooms of schools, and in boarding houses. Co-workers were often members of the family, companions and neighbours. With the rise of modern technology – electrification, motorised transportation, communication systems – and the growing importance of the bureaucratic work organisation, the separation between work and personal life grew more definite. Commuting to work, strictures against 'personal calls' at work, socialising during weekends, and having a separate 'personal' or social life, are twentieth century concepts. These concepts reflect differentiation of the social meanin of places and locations... They also reflect differentiation of the social meaning of time... But today, wireless technologies, which help people cross space, time, activity and social networks, promise to bring us back to earlier times when when the boundary between work and personal life was less distinct, and to influence the meaning of space and time" (121. o.).