< A 21. század kommunikációja


Katz, James E. – Mark Aakhus, szerk.,
Perpetual Contact: Mobile Communication, Private Talk, Public Performance,
Cambridge: Cambridge University Press, 2002.Jukka-Pekka Puro: "Finland: a mobile culture"

A mobil telefon elterjedtsége Finnországban nagyobb, mint bárhol másutt a világon – 1999 végén a valamivel 5 millió alatti lakosra 3.2 millió készülék jutott. A kor vagy nem szerinti megoszlás nem mutat lényeges különbséget.
A mobil telefonhasználat Finnországban is felveti a szokásos problémákat: Az állandó elérhetőségből nemcsak az következik, hogy nem maradunk le semmiről, hanem egyfajta nyűgöt is jelent. Szemben az 1990-es évek várakozásaival, a mobil telefon nem szükségképpen jár nagyobb szabadsággal; ellenkezőleg, szorosabb ellenőrzöttséghez is vezethet. A mobil elmossa a különbséget munkaidő és szabadidő között; akárhol vagyunk, mindig dolgozunk. És elmossa a különbséget a magánélet terei és a nyilvános terek között: a mobil információs társadalomban újraértelmeződik "zártság" és "nyitottság" fogalma. Végül a mobil telefonhasználat az időgazdálkodás átalakulásával jár.
A finnországi helyzet ugyanakkor sajátos dilemmát is hordoz. Ez azzal függ össze, hogy úgymond a finn beszédkultúra nagyra értékeli a csendet és nem igényli az üresjáratú csevegést, miközben a mobil éppenséggel folyamatos kommunikációra ösztönöz.3 Továbbá az idő felgyorsulása nincs harmóniában a hagyományos finn életstílussal.4 Nyitott kérdés, írja befejezésül a szerző, hogy a mobil információs társadalom miképpen fogja átalakítani a finn kultúrát.

3. "... the pervasive presence and extensive use of the mobile telephone introduce some communication situations that may challenge the patterns of talk in Finnish speech culture. If the mobile phone influences Finnish speech culture, it is likely to be evident in the role of silence and small talk in Finnish social interaction. - Even though Finnish culture has changed rapidly during recent decades, Finns still appreciate silence. ... Finland represents a confluence of a 'mobile information society' that idealizes communication at 'anytime and anyplace' with an existing speech culture that respects silence and prefers that speakers err on the side of reticence rather than expressiveness. What will happen as these two communicative ideals come into contact is not knowable at this time but some important aspects of the conflict can be articulated. The mobile phone and the mobile culture may draw people into new and unfamiliar communication patterns. Mobile discussions in Finland are typically short and informative. These discussions tend to last no longer than two minutes. People tend to concentrate on the near furure, such as where and when they could meet and continue the discussion. ... Yet, the mobile phone, in terms of everyday interaction, raises the possibility of being open and outgoing. ... the mobile phone seems to increase the demand to have conventional forms of speech, such as small talk, to manage the boundary between public and private..." (25. sk. o.).

4. "It is obvious that two characteristics of the mobile information society – the speed of interaction and the extempore lifestyle – are not in harmony with the traditional Finnish lifestyle. Stereotypically, to be a Finn implies that you are allowed to be a little bit slow in your social life and that you do not have to talk if you are not interested. When you open your mouth, there is a reason for it. There used to be plenty of time to plan social occasions and well-understood communication scripts. In that sense, the mobile information society is a revolution in Finnish lifestyle" (27. o.).