< Communications in the 21st century


Mobilközösség – mobilmegismerés: Tanulmányok
[Mobile Society – Mobile Cognition: Essays]
szerk. Nyíri Kristóf, Budapest: MTA Filozófiai Kutatóintézete, 2002.Nyíri Kristóf: Bevezetés. Az információs társadalomtól a tudásközösségekig
Z. Karvalics László: Információközösségek. Kísérlet egy fogalom megragadására
Nicola Green: A közösség újrameghatározása. Magánszféra és számonkérhetőség
Robin Dunbar: Vannak-e kognitív korlátai az e-világnak?
Sándor Klára:
A nyelvi arisztokratizmus alkonya
Wolfgang Coy: Szöveg és hang. A számítástechnika változó szerepe a kommunikációban
Benczik Vilmos: A hang mágiájától a hang forradalmáig
György Péter: Virtuális távolság
Herbert Hrachovec: Közvetett-közvetített jelenlét
Karácsony András: Individualitás a nomádok földjén. Pillanatképek
Kondor Zsuzsanna: Valóság és kommunikáció
Csépe Valéria: Gyermekek a mobil információs társadalomban. Kognitív előnyök és hátrányok
Kovács Kristóf – Krajcsi Attila – Pléh Csaba: Mobilhasználat, időgazdálkodás és extraverzió
Barbara Tversky: A grafikus kommunikáció néhány válfaja
Nyíri Kristóf: Az MMS képfilozófiájához
Dessewffy Tibor – Galácz Anna: Mobilkommunkáció és társadalmi diffúzió
Szekfű Balázs: Hogyan keljünk át a „szakadékon” a mobiltelefóniában?
Buda Béla dr.: A mobiltelefon problémái a pszichoterapeuta szempontjából
Sükösd Miklós – Dányi Endre: M-politika akcióban: SMS és e-mail a 2002-es magyarországi választási kampányban
A tanulmányok szerzői