< Communications in the 21st century


A 21. századi kommunikáció új útjai: Tanulmányok
[New Perspectives on 21st-Century Communications: Essays]
szerk. Nyíri Kristóf, Budapest: MTA Filozófiai Kutatóintézete, 2001.Nyíri Kristóf: Előszó
Benczik Vilmos: Másodlagos szóbeliség és mobil telefónia
Rituper Tamas: Jobbára ártalmatlan: chat a wapon
Nyírő András: Miért jó az oplogó? Az új vizuális népmuvészetről    Nyirő folyt.
Nyíri Kristóf: Képjelentés és mobil kommunikáció. Vázlat
Buda Béla dr.: Az elektronikus kommunikációs kultúra árnyoldalai? Aggályok és tények az internet és mobiltelefon visszaélő ill. túlhasználatával kapcsolatosan
Krajcsi Attila – Kovács Kristóf – Pléh Csaba: Internethasználók kommunikációs szokásai
L. László János – Sükösd Miklós: Az m-kormányzat (h)őskorszaka. Hogyan használják a mobilt a magyarországi önkormányzatok és ki fizeti a számlát?
Mester Béla: Politikai közösség és a médiumok. A felhasználó mint állampolgár
Gedeon Péter: Piac és pénz a mobil információs társadalomban
Laki János – Palló Gábor: Projektvilág és informális hálózat a tudományban
Kiss Ulrich: A kommunikáció teológiája
Könyvismertetések:
 Nyíri Kristóf: Castells, The Information Age
 Pléh Csaba: Donald, A Mind So Rare
A tanulmányok szerzői

Zusammenfassungen

Summaries